Здружение на крводарители и поддржувачи на крводарителството КРВОДАРИТЕЛ Скопје.

 

Страната на „Здружение на крводарители и поддржувачи на крводарителството КРВОДАРИТЕЛ Скопје“ е отворена верзија на групите на Здружението во кои се прават напори да се обезбедат соодветен број на крвни единици за јавните повици за крв.

Воедно, здружението прави напори за обезбедување на дополнителни бенефиции или донации за скромни подароци за крводарителите.

Стапи во контакт со нас.

Здружение на крводарители и поддржувачи на крводарителството КРВОДАРИТЕЛ Скопјe

Инфо:

Здружение на крводарители и поддржувачи на крводарителството КРВОДАРИТЕЛ Скопје“ е отворена верзија на групите на Здружението во кои се прават напори да се обезбедат соодветен број на крвни единици за јавните повици за крв.
Воедно, здружението прави напори за обезбедување на дополнителни бенефиции или донации за скромни подароци за крводарителите.

е-пошта:

contact@krvodaritel.org

телефон:

075-33-21-29

Minimum 4 characters