Јубилејни Дарувања

Пријава на јубилејни дарувања 

За членовите на ЗКПК КРВОДАРИТЕЛ Скопје

Оваа форма е наменета за членовите на ЗКПК Крводарител, односно истите да пријават дали во тековната година го направиле своето јубилејно дарување(10, 25, 50, 75, 100 и повеќе дарувања).

НАПОМЕНА:
Во предвид ќе се земат само пријавите кои се пополнети од страна на активни членови на ЗКПК КРВОДАРИТЕЛ, а другите ќе бидат складирани и искористени како информативни.

На крајот на формата имате упатство како треба да се пополни прашалникот и што би требало да биде прикачено на него.