ЧЛЕНСТВО

Почитувани, Ова е адаптирана електронска форма на официјалната пристапница во Здружението на крводарители и поддржувачи на крводарителството КРВОДАРИТЕЛ Скопје.

Со нејзино пополнување и редовно уплаќање на симболични годишни членарини Вие станувате член, поддржувач на активностите на ЗКПК КРВОДАРИТЕЛ и активен бенефитор, односно корисник на сите поволности и попусти кои ги склучува во форма на договори ЗКПК со другите правни субјекти. Доколку одлучите да не се зачлените, Вашите податоци ќе бидат искористени/внесени во базата на контакти кои се користат при повикување на крводарители кога правиме напори за обезбедување на крв за јавните повици.

Се надеваме дека ќе станете дел од нас. Со почит, Тимот на ЗКПК КРВОДАРИТЕЛ Скопје.
(уплата на 100 денари на сметката која може да ја видите на сликата на крајот на формуларот. Секој износ поголем од 100 денари ќе се смета за дополнителна донација за функционирање на здружението.)