Регистрација на нов крводарител.

Добредојдовте на страната за дигитално зачленување во ‘Здружението на крводарители и поддржувачи на крводарителството КРВОДАРИТЕЛ – Скопје’.

 Зачленувањето е доброволно, и со него се дава поддршка на активностите на здружението, а се добиваат сите поволности кои Здружението ги обезбедува за крводарителите кои се негови членови. Членарината е симболична и изнесува 200 денари на годишно ниво(за поддржувачи/некрводарители е 2500), и препорачуваме да биде уплатена(на сметка или преку Групер Ваучер) пред пополнување на пристапницата, со цел да биде внесена во самата пристапница.

 Ви благодариме на довербата!

 
 Тимот на З.К.П.К. КРВОДАРИТЕЛ.