Од крводарители, за крводарители

Здружението на крводарители и поддржувачи на крводарителството КРВОДАРИТЕЛ, со седиште во Скопје, е оформено со цел крводарителите полесно да комуницираат, да разменуваат идеи, да се организираат при јавни повици за крв, како и координирано да превземат активности за зачувување на постоечките бенефиции, унапредување на истите на нивото на кое што биле во изминатите децении и да се обезбедат поволности во вид на попусти во приватниот сектор.

Активности на З.К.П.К. КРВОДАРИТЕЛ

Регистрација

З.К.П.К. КРВОДАРИТЕЛ се залага за обезбедување на поволности за крводарителите кои се дел од најхуманиот колектив, колективот на крводарителите.

Поволности

КРВОДАРИТЕЛ, Човек кој поради својата хуманост ги заслужува сите можни бенефиции, бидејќи не постои соодветен начин да се искаже благодарност за животите кои ги има спасено.

Донација

Можете да ги поддржите активностите на ЗКПК КРВОДАРИТЕЛ со скромна донација на нашата жиро сметка или со купување на ваучер од 100 денари преку платформата ГРУПЕР.

Соработка со 50+ компании

Поддржувачи на активностите на КРВОДАРИТЕЛ