Програмирана катастрофа

На неполни недела дена по објавување на ‘Програмата’, рака на срце прилично површно и тематски насочено, откривме нешто многу невообичаено и загрижувачко!

 

Вовед во темата.

Еден од елементите на ‘Програмата за организирање и унапредување на крводарителството’ е делот на планирање на средства кои ќе се користат за покривање на партиципацијата за крводарителите со повеќе од 10 дарувања, но и како/кон кого ќе се спроведува тоа.

Да се потсетиме на претходните 22 Програми.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Не го ставаме акцентот на износот, кој во поедини години бил зголемуван или намалуван, овој пат се фокусираме на една многу важна измена во последната програма.

Да почнеме од ‘Програмите’ од 2001-ва, па навака.

Распределба на средствата за партиципација за 2001

Како што може да видиме, во 2001-ва година за покривање на партиципацијата биле издвоени 36 милиони денари.

Тие биле ЗА користени здравствени услуги.

Идеме на следната година.

Распределба на средствата за партиципација за 2002

И во 2002-ра година за покривање на партиципацијата биле издвоени 36 милиони денари.

Исто така биле ЗА користени здравствени услуги.

Продолжуваме со времепловот.

Распределба на средствата за партиципација за 2003

И за 2003-та година за покривање на партиципацијата биле издвоени 36 милиони денари.

Истите биле ЗА користени здравствени услуги.

Продолжуваме со понатаму.

Распределба на средствата за партиципација за 2004

За 2004-та година за покривање на партиципацијата биле издвоени 24 милиони денари.

ДА, износот е намален, но тие биле наменети ЗА користени здравствени услуги.

Да ја видиме 2005-та.

Распределба на средствата за партиципација за 2005

За 2005-та има благо накачување на износот НО е за искористени здравствени услуги.

Распределба на средствата за партиципација за 2006

За 2006-та го има истиот износ НО како и 2005-та.

Распределба на средствата за партиципација за 2007

Износот на средства издвоени за покривање на партиципацијата во 2007-ма е намален на 21 милион денари.

Распределба на средствата за партиципација за 2008

Средствата за партиципација за 2008-ма се намалени на 19.5 милиони денари.

Распределба на средствата за партиципација за 2009

Средствата за 2009-та првично изнесувале 19.5 милиони денари, за подоцна со одлука на Владата да бидат намалени на 16 милиони и 812 илјади денари.

Распределба на средствата за партиципација за 2010

Средствата за 2010-та го допираат речиси најниското ниво од сите години за кои се изработува ‘Програма’, односно изнесуваат 3.3 милиони денари.

Распределба на средствата за партиципација за 2011

Првичните средства кои биле наменети за покривање на партиципацијата за крводарителите во 2011-та годинабиле 3.763 милиони денари, но подоцна биле зголемени на 4.5 милиони.

Распределба на средствата за партиципација за 2012

Првичната ‘Програма'(ја има објавена на нашиот сајт) за 2012-та имаше издвоени 3 милиони денари, за подоцна тој износ Владата го намали на рекордно низок износ од 1 милион денари.
Тука ќе им се заблагодариме на креаторите на ‘Програмата'(ИТМ), нејзиниот одобрувач(Министерството за здравство) и нејзиниот усвојувач(Владиниот состав од 2012-та година).

Навистина сме им благодарни што имале толкава доверба во нашето здравје, претпоставувајќи дека незабележителен дел од крводарителите ќе имаат потреба од здравствени услуги, ама можеле да издвојат малку повеќе средства за нас!

Распределба на средствата за партиципација за 2013

Износот издвоен за покривање на партиципација во 2013-та изнесува 5 милиони. Далеку под 32-та милиони кои се одвојуваа во 2001, 2002 и 2003, ама сепак е за нијанса подобро од претходната година.

Распределба на средствата за партиципација за 2014

И следната 2014-та година бележи пораст, односно изнесува 9 милиони денари – во иницијална форма. Во текот на годината Владата усвои корекција и ја намали на 8.2 милиони.

Распределба на средствата за партиципација за 2015

Еден до некаде позитивен пример е 2015-та година.

Во првичната усвоена верзија износот беше 9 милиони денари, за да истата биде преиначена во 19 милиони.

Распределба на средствата за партиципација за 2016

2016-та повторно бележи намалување во однос на претходната, и изнесуваше 9 милиони денари за покривање на партиципацијата за користење на здравствени услуги.

Распределба на средствата за партиципација за 2017

Програмата за 2017-та има проектирано 7.3 милиони денари за надоместок за партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со повеќе од 10 дарувања.

Распределба на средствата за партиципација за 2018

Во Програмата за 2018-та првично беа испланирани 8.4 милиони денари, за да со нова одлука на Владата износот се зголеми на 13.263 милиони.

Распределба на средствата за партиципација за 2019

Овој пат ќе го цитираме речиси целиот член, бидејќи е конкретен:
Износот од 17 милиони е наменет ‘за надоместок за партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со повеќе од 10 дарувања, и исплатата се врши квартално ДО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ИМААТ СКЛУЧЕНО ДОГОВОР СО ФЗО на Р.М. за тековната година’.

Во текот на годината износот беше зголемен на 22милиони денари.

Распределба на средствата за партиципација за 2020

Износот за 2020-та првично бил 17 милиони денари, но накнадно бил корегиран на 32 милиони.

Да повториме:”до З.У.(ЈЗУ и ПЗУ) кои имаат склучено договор со ФЗОМ за тековната година’.

Распределба на средствата за партиципација за 2021

Средствата за 2021-ва година се 34 милиони и се користат за ‘ЗУ(ПЗУ и ЈЗУ) кои имаат склучено договор за пружање на здравствени услуги со ФЗОМ за тековната година.’

Распределба на средствата за партиципација за 2022

Првичниот износ за 2022-ра изнесуваше 34 милиони денари, но истиот бил корегиран на 39 милиони денари наменети ‘за надоместок за партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со повеќе од 10 дарувања кон ЗУ(ЈЗУ И ПЗУ) кои имаат склучено договор за пружање на здравствени услуги со ФЗОМ за тековната година.

ПРОГРАМАТА за 2023-та.

Овој пат ќе ја погледнеме целата програма бидејќи сакаме да акцентираме уште еден дел од неа, покрај тој за кој е денешната објава.

ПРОГРАМА за 2023-та година, страница 1
ПРОГРАМА за 2023-та година, страница 2
ПРОГРАМА за 2023-та година, страница 3

Во Табела број 1, ставка број 9: Одржување на мобилна апликација се издвојуваат 12 месечни уплати по 2.000 денари, што е сосема ВО РЕД.

Тоа што не е во ред е што:
– во 2020-та се издвоени 812.000 денари за изработка на апликација за крводарителство;
– во 2021-ва се издвоени 350.000 за надградување на истата, како и 233.000 за нејзино објавување на ЕПЛ и одржување на истата;
и најважното
– што никој ја нема видено бидејќи истата сеуште не е објавена.

Но тоа не е темата на оваа објава, туку содржината на последната страница од Програмата за 2023-та.

ПРОГРАМА за 2023-та година, страница 4

За 2023-та година се издвоени 19 милиони денари но, за разлика од претходните години, истите се наменети: ‘за надоместок за партиципација при користење на здравствени услуги за дарители со повеќе од 10 дарувања, квартално, ДО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ(ЈЗУ, овој пат се изоставени ПЗУ, во кои спаѓаат и матичните лекари, нивните приватни ординации како и сите други специјализирани ординации, болници и клиники).

БАРАМЕ ИТНА РЕАКЦИЈА И КОРЕКЦИЈА!

Бараме образложение за оваа измена, но воедно бараме и очекуваме ЈЗУ ‘Институт за трансфузиона медицина’ веднаш да подготви корекција на програмата, истата да се одобри од Министерствто за здравство и да се усвои на првата наредна седница на Влада со цел да се корегира овој (не)намерен пропуст!

Во име на сите крводарители,

Претседател на Здружение на крводарители и поддржувачи на крводарителството КРВОДАРИТЕЛ

Дамир. Смајловиќ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *